Skip to main content

Cursus van twee dagdelen.

Omgaan met agressie

Op school zijn er helaas regelmatig conflicten. Gelukkig laten veel situaties zich oplossen via een goed gesprek. Maar dit lukt niet altijd. Tijdens deze cursus leer je hoe je professioneel kunt omgaan met agressief of intimiderend gedrag in het onderwijs.

Soms kom je in een situatie waarbij de ander bijvoorbeeld zo emotioneel wordt dat het bedreigend wordt. Of je krijgt te maken met vormen van intimidatie; de ander wil je onder druk zetten om iets van je gedaan te krijgen.

Het vergroot je handelingsmogelijkheden en je zelfvertrouwen als je weet hoe je met dergelijke situaties kunt omgaan en je vaardigheid hierin hebt geoefend. In deze cursus bieden we je inzichten en handreikingen. Ook gaan we oefenen met professioneel handelen in verschillende situaties van agressie en dreiging. We sluiten hierin aan op de specifieke leervragen in de groep. Verder geven we je tips om binnen je organisatie het gesprek aan te gaan over hoe te handelen bij dit type situaties. Zodat ieder weet wat te doen, als je op school met agressie of intimidatie wordt geconfronteerd.

Het accent in de cursus ligt bij conflictsituaties met ouders en/of collega’s.

Praktische informatie

Voor wie
Deze cursus is bedoeld voor schoolleiding (directeur, locatieleider, adjunct, teamleider/ bouwcoördinator) en intern begeleider in het PO/SBO.

Niveau
Basiskennis rondom communicatie wordt als bekend verondersteld. Dit is een verdiepingscursus.

Tijdsinvestering
De cursus bestaat uit twee dagdelen. 

Locatie en kosten
Deze factoren zijn afhankelijk van de grootte van de groep en de aard van de cursus (teamcursus of cursus met open inschrijving). Bij roostering van een cursus met open inschrijving worden locatie, data en kosten op de website van EduGroei vermeld.

Kosten
Deze worden vermeld als de cursus met open inschrijving geroosterd is.

De cursus gaat door bij een minimum van 6 deelnemers. Je hoort 14 dagen voor de eerste cursusdatum of de cursus definitief doorgaat. 

Zijn er binnen jouw organisatie minimaal 10 mensen die interesse hebben in een dergelijke cursus? Dan kunnen we deze ook in-company verzorgen op een locatie bij jou in de buurt. 

Cursusinhoud op hoofdlijnen

 • Kennismaking en uitwisselen van wensen en verwachtingen
 • Zelfkennis en zelfsturing in conflictsituaties:
  spanningscontrole
 • Soorten agressie, herkennen van signalen,
  professioneel handelen bij agressie en intimidatie
 • Realiseren van de-escalatie
 • De context van de eigen organisatie: tijdens de
  bijeenkomst helpen we je op weg bij het maken
  van een protocol voor het omgaan met agressie
  en intimidatie in je organisatie.

Cursusleider

Deze cursus wordt gegeven door Brunhilde van der Sluijs in samenwerking met een trainingsacteur met expertise in het uitwerken van cases rond het onderwerp agressie en intimidatie.

Brunhilde heeft ruim twintig jaar ervaring in het werken met schoolleiding en teams in het PO, onder andere rond aspecten van teamsamenwerking en -communicatie, (persoonlijk) leiderschap en communicatie met ouders.