Skip to main content
Incompany cursus

Het voeren van driehoekgesprekken

Op steeds meer scholen in het primair onderwijs en voortgezet onderwijs worden er behalve gesprekken met ouders ook gesprekken met de leerlingen  gevoerd. De volgende stap zijn driehoekgesprekken, waarin de leerkracht, de leerling en een ouder gelijkwaardig deelnemen. Praktijkervaringen met driehoekgesprekken zijn positief. 

Theoretische en praktische handreikingen

Een goede relatie tussen leerkracht, leerling en ouders is belangrijk. Het bevordert de persoonlijke ontwikkeling en leerontwikkeling van kinderen. Wanneer zowel scholen in de bovenbouw van het PO als scholen in de onderbouw van het VO in onderlinge afstemming met driehoekgesprekken gaan werken, ontstaat een soepeler overgang van leerlingen van PO naar VO.

In deze cursus krijg je theorie en praktische handreikingen voor het zelf voeren van driehoekgesprekken. Ook gaan we oefenen met het voeren van driehoekgesprekken. Aan de cursus nemen zowel leerkrachten uit bovenbouw PO als leerkrachten uit onderbouw VO deel. Je leert elkaar en de manier waarop je met leerlingen en ouders gesprek voert hierdoor (beter) kennen.

Het voeren van driehoekgesprekken voor leerkrachten in PO en VO

Praktische informatie

Voor wie
Deze cursus is bedoeld voor leerkrachten PO van groep 6 t/m 8 en leerkrachten VO van de onderbouw. Er is gekozen voor deze doelgroep, omdat de cursus zich richt op het bevorderen van de doorstroom 10-14.

Niveau
Basiskennis rondom communicatie wordt als bekend verondersteld. Dit is een verdiepingscursus.

Locatie en kosten
Locatie en kosten zijn afhankelijk van de grootte van de groep en de mate van maatwerk. EduGroei biedt deze cursus uitsluitend aan als ‘incompany’ cursus voor meerdere scholen die met elkaar contact hebben in het kader van de doorstroom van PO naar VO. Hierbij wordt aangesloten bij de specifieke vraag en situatie van de deelnemende scholen.

Cursusinhoud op hoofdlijnen

Bijeenkomst 1 (5 uur)

 • De basis achter driehoekgesprekken, de dynamische driehoek
 • Driehoekgesprekken en het aansluiten op de leerling
 • Het gesprek: voorbereiden, uitvoeren en het vervolg in de klas
 • Hulpmiddelen bij het opzetten van driehoekgesprekken in de eigen school
 • Voorbereidingsopdracht voor bijeenkomst 2

Bijeenkomst 2 (4 uur)

 • Opfrissen van wat is geleerd tijdens de eerste bijeenkomst
 • Oefenen van driehoekgesprekken met trainingsacteurs
 • Bundeling van leerervaringen
 • Eigen speerpunten verwerken in een persoonlijk actieplan

Optioneel – terugkombijeenkomst (3 uur)

 • Uitwisselen van ervaringen met het voeren van driehoekgesprekken
 • Verdieping: hoe omgaan met lastige gesprekssituaties?
 • Bespreken van mogelijkheden om de afstemming tussen de deelnemende scholen verder te verbeteren

Cursusleider

Deze cursus wordt gegeven door Brunhilde van der Sluijs.

Brunhilde heeft ruim twintig jaar ervaring in het werken met schoolleiding en teams in het PO en VO, onder andere rond aspecten van teamsamenwerking en -communicatie, (persoonlijk) leiderschap en communicatie met ouders.